Preventief onderhoud is van essentieel belang

Een essentieel onderdeel van een goed werkende betonmixer is het periodiek onderhoud. Dit zorgt ervoor dat de mixer optimaal functioneert en de economische levensduur wordt verlengd.

Het voorkomen van storingen en schade is beter dan genezen. Elke onnodige storing brengt onvoorziene kosten met zich mee en veroorzaakt uitvaltijd, productieverlies en onveilige situaties. Planmatig onderhoud vermindert kosten en vergroot de beschikbaarheid. Met preventief onderhoud door Mulder Europe verbetert u de betrouwbaarheid van uw betonmixer en voorkomt u correctief onderhoud.

Mulder Europe ontwikkelt samen met u een gedetailleerd onderhoudsplan op maat. Teneinde extra uitvaltijd te vermijden, zullen wij er alles aan doen om planmatig onderhoud zoveel mogelijk uit te voeren wanneer het werk het toelaat. De jaarlijkse onderhoudskosten staan vooraf vast en voorkomen onvoorziene reparaties.

Ervaren experts houden uw betonmixer in goede conditie!